Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

TAVIREAL  
Vươn đến những tầm cao
 
TRÁCH NHIỆM - QUYẾT LIỆT - HIỆU QUẢ - ĐỔI MỚI
TRÁCH NHIỆM
  + TAVI đặt yếu tố trách nhiệm lên hàng đầu với quan điểm Trách Nhiệm là nền tảng hàng đầu của mọi thành công và sự phát triển lâu dài, bền vững
Nội tại của Trách Nhiệm hàm chứa vô số phẩm chất tốt đẹp: sự chính trực, tính ý thức, sự tập trung và tính nghiêm túc....
  + Trách Nhiệm được thể hiện mạnh mẽ ở mọi quyết định, định hướng, hoạt động trong tất cả các mối liên kết của TAVI: giữa TAVI và nhân viên, giữa TAVI và đối tác, giữa TAVI và khách hàng.
QUYẾT LIỆT
  + Với TAVI Quyết Liệt là tiêu chí hàng đầu trong hành động, dù là hành động trong hoạt động nào... Từ trong các hoạt động công việc: nghiên cứu, thẩm dịnh, quyết định, triển khai, thí nghiệm....
  + Chỉ có sự Quyết Liệt trong hành động mới đảm bảo sự tập trung cao độ, tính tốc độ và mạnh mẽ từ đó tạo nền tảng cho kết quả cao.
HIỆU QUẢ
  + Phương châm của TAVI là mọi hoạt động phải hướng đến tính Hiệu Quả, sự Hiệu Quả trong công việc là bắt buộc để đảm bảo cho sự thành công và tính cam kết cho chính doanh nghiệp và tất cả các mối liên kết: TAVI với khách hàng, TAVI với đối tác, TAVI với nhân viên...
  + Hiệu Quả là bản lề để mở ra sự thành công và thịnh vượng cho tất cả
ĐỔI MỚI
  + Tư tưởng xuyên suốt của TAVI là "vẫn có thể tốt hơn, cần phải làm tốt hơn" là động lực lớn lao để thúc đẩy nỗ lực cải tiến nhằm không ngừng cải thiện hiệu năng công việc, và thúc đẩy sự đầu tư tư duy nhằm tìm ra những phương pháp, hướng đi mang lại giá trị đột phá hơn!
  + Cùng với đó là khát vọng và mong muốn tốt hơn, tốt hơn nữa là động lực mạnh mẽ cho tinh thần ham học hỏi, luôn sẵn sàng thay đổi để trở nên tốt hơn 
Thiết kế bởi Dichvuketoan

Bản quyền thuộc về TAVIREAL

Top